Neurobiologia

Aivotutkimuksen ydinaluetta

Aivotutkimuksesta on tullut viime aikana yksi merkittävimmistä tieteenaloista. Aivotutkimuksen avulla pyritään selvittämään aivojen toimintaa sekä ymmärtämään aivoperäisten sairauksien, kuten Alzheimerin taudin, epilepsian ja mielisairauksien, taustaa ja näin ollen tuoda myös apua hoitomenetelmien löytämiseen. Myös keskosten ja vastasyntyneiden aivotutkimuksessa on otettu huomattavia askeleita.

Neurobiologian tavoitteena on ymmärtää hermoston toimintaa ja toiminnan perustana olevia mekanismeja. Neurobiologiassa keskeisiä tutkimuskohteita ovat esim. seuraavat:

• Miten yksittäisen hermosolun sähköinen viestintä toimii?
• Miten aisti-informaatio käsitellään?
• Mihin muisti ja oppiminen perustuvat?
• Miten aivot kehittyvät?
• Mitä vanhenevissa aivoissa tapahtuu?
• Mitä aivosairauksissa tapahtuu?
• Mihin riippuvuus (esim. alkoholismi) perustuu?

Tutkimusta tehdään monialaisesti niin molekyylien kuin hermoverkkojen ja koko aivojen tasolla. Tutkimuksessa käytetään apuna mm. sähköfysiologisia mittauksia, kuvantamista sekä molekyylibiologisia menetelmiä. Suuri osa neurobiologisesta perustutkimuksesta tehdään eläinten (esim. jyrsijöiden) aivoja tutkimalla.

Lisätietoja neurobiologisesta tutkimuksesta voi lukea Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksen fysiologian ja neurotieteen osaston verkkosivulta. Tutustu lisäksi Laboratory of Neurobiology -tutkimusryhmän sivuihin.

Lue myös Työ-osiosta juttu "Eva, neurobiologi".

Kuva: Veikko Somerpuro